ค้นหาคำสำคัญ

ฉันได้รับพัสดุ แต่มีสินค้าบางชิ้นที่ฉันสั่งหายไป

ถ้าคุณเลือกแผนมาตรฐาน แผนนำส่งที่มีประกัน หรือแผนตรวจสอบ Buyee จะตรวจสอบกรณีของคุณ
เมื่อเราสามารถบ่งชี้ได้ว่าพัสดุของคุณจะได้รับการชดเชย เราจะคืนเงินให้คุณ

■สำหรับสินค้าที่อยู่ในแผนมาตรฐาน แผนนำส่งที่มีประกัน หรือแผนตรวจสอบ

กรุณาเก็บอุปกรณ์หีบห่อทั้งหมดและกล่องพัสดุที่สินค้ามาถึง สำหรับขั้นตอนต่อไป กรุณาอ้างอิงจากหน้าต่อไปนี้
→กดที่นี้

■สำหรับสินค้าที่อยู่ในแผน Lite
สินค้าไม่สามารถคืนเงินได้

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้