ค้นหาคำสำคัญ

ฉันควรทำอย่างไรหลังจากสินค้าของฉันมาถึงโกดังสินค้าของ Buyee

หลังจากคุณเข้าสู่เว็บไซด์ของ Buyee คุณอาจยืนยันข้อมูลพัสดุผ่าน [ข้อมูลพัสดุ] ใน [หน้าของฉัน]

ถ้าคุณต้องการสมัครบริการเสริม (บริการรวมรวมพัสดุ บริการปกป้องบรรจุภัณฑ์) คุณอาจจะส่งคำร้องผ่านหน้านี้ได้เช่นกัน
ถ้าคุณไม่ต้องการใช้บริการเสริมของเราและต้องการส่งพัสดุในครั้งเดียว คุณอาจตกลงชำระค่าขนส่ง โดยปกติ เราจะส่งพัสดุภายในหนึ่งวันทำการหลังจากที่เราได้รับการชำระเงินสำหรับค่าการขนส่ง อย่างไรก็ตาม บางวิธีการขนส่ง พัสดุจะถูกส่งภายในสองวันทำการ

■ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าขนส่งระหว่างประเทศ

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้