ค้นหาคำสำคัญ

ฉันต้องการที่จะแก้ไขมูลค่า ชนิดของพัสดุ และรายละเอียดเนื้อหาของสิ่งของในใบแจ้งหนี้

มูลค่าของสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขชนิดของพัสดุและรายละเอียดเนื้อหาของสินค้า ที่ [หน้าของฉัน] ได้โดยตรงเมื่อพัสดุมาถึงโกดังสินค้าของเรา

กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. กดที่ Click into [หน้าของฉัน]→ [ข้อมูลพัสดุ ] → [มาถึง]
2. กดพัสดุที่คุณต้องการแก้ไข
3. กดที่ [ข้อมูลการส่งสินค้า]
4. กด [แก้ไขใบแจ้งหนี้]
5. แก้ไขข้อมูลที่จำเป็นลงในกรอบ

คุณสามารถเลือกจุดประสงค์การใช้พัสดุ
การตั้งค่าเริ่มต้น คือ "ใช้ส่วนตัว" ถ้าคุณต้องการเลือกจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจาก"ใช้ส่วนตัว", กรุณาเลือกจากแถบเลื่อนด้านล่าง


กรุณาเลือกเนื้อหาจากแถบเลื่อนด้านล่าง


ใบแจ้งหนี้สามารถแก้ไขได้เฉพาะก่อนคุณตกลงจัดการส่งสิ้นค้าและชำระเงิน

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้