ค้นหาคำสำคัญ

ฉันสามารถแก้ไขเนื้อหาใบแจ้งหนี้จาก "แอลกอฮอล์" เป็นอย่างอื่นได้หรือไม่

เราขออภัยที่พิธีการศุลกากรสำหรับแอลกอฮอล์นั้นแตกต่างไปจากเครื่องดื่มทั่วไป ถ้าคุณเปลี่ยนเนื้อหาเป็นอย่างอื่น พัสดุจะไม่สามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้สำเร็จ ดังนี้น เราขอโทษที่เราไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ เราขอให้ท่านเข้าใจในเรื่องนี้

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้