ค้นหาคำสำคัญ

ฉันจะจ่ายค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุเมื่อใด?

ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ป้องกันพัสดุจะถูกเรียกเก็บเมื่อคุณดำเนินการจัดส่งสำหรับพัสดุของคุณ

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้