ค้นหาคำสำคัญ

ฉันควรจ่ายค่าบริการการรวบรวมพัสดุหรือค่าบริการป้องกันบรรจุภัณฑ์เมื่อไหร่

ค่าบริการเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บด้วยกันกับค่าส่งสินค้าเมื่อคุณตกลงที่จะส่งพัสดุของคุณ

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้