ค้นหาคำสำคัญ

เมื่อไหร่อัตราแลกเปลี่ยนเงินถูกอัปเดต

โดยทั่วไป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราถูกอัปเดตระหว่าง 11:00 - 12:00 (JST) ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด
อย่างไรก็ตาม มีกรณียกเว้นหลายๆกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนไปในช่วงเวลาอื่น

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้