ค้นหาคำสำคัญ

เมื่อไหร่ฉันสามารถใช้พอยต์ Buyee ได้

คุณสามารถซื้อพอยต์ Buyee เพื่อชำระเงินจากการซื้อสินค้าจนถึงจ่ายค่าธรรมเนียมส่งพัสดุ โปรดทราบว่าพอยต์ Buyee ไม่สามารถใช้ร่วมกับวิธีการชำระเงินวิธีอื่นเมื่อชำระเงินในครั้งเดียวกัน

เมื่อใช้พอยต์ Buyee จ่ายในการประมูล พอยต์จะถูกจัดการหลังจากเสนอราคา หลังจากคุณชนะการประมูล จำนวนพอยต์จะถูกหักจากบัญชีคงเหลือของคุณโดยอัตโนมัติ

กรุณาตระหนักไว้ว่าแม้ว่าคุณให้ราคาในการประมูลสูงกว่า พอยต์ Buyee ที่ใช้เสนอราคาสามารถคืนได้เฉพาะเมื่อการประมูลสินสุดลง

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้