ค้นหาคำสำคัญ

แล้วถ้าฉันมีพอยต์ Buyee ไม่เพียงพอล่ะ

คุณสามารถซื้อพอยต์ Buyee เพิ่มเติมจากหน้า [ข้อมูลพอยต์ของ Buyee] หรือเมื่อทำการเสนอราคาหรือสั่งซื้อ คุณสามารถซื้อพอยต์ Buyee เริ่มจาก 500 พอยต์ สามารถระบุจำนวนได้ตั้งแต่ 1 พอยต์ กรุณาทราบไว้ว่าพอยต์ Buyee ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการชำระเงินแบบอื่นในการจ่ายครั้งเดียวกัน

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้