ค้นหาคำสำคัญ

หลังจากชนะการประมูล ฉันได้รับอีเมล์ระบุว่า "การชำระเงินไม่สามารถทำได้" ฉันสามารถดำเนินการชำระเงินได้อย่างไร

หากคุณได้รับอีเมลแจ้งเตือน กรุณาเข้าสู่ระบบ ไปที่ [หน้าของฉัน] → [การชำระเงินอื่นๆ] เพื่อให้การชำระเงินสมบูรณ์

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้