ค้นหาคำสำคัญ

ฉันสามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนและสินค้าอื่นๆในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถสั่งซื้อมันได้ในเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเสนอราคาของสินค้าที่สั่งล่วงหน้าและสินค้าอื่นๆในเวลาเดียวกัน ขี้นอยู่กับแต่ละร้าน มีความเป็นไปได้ว่าสินค้าจะมาถึงโกดังสินค้าของเราแยกกัน

ถ้าสินค้ามาถึงที่โกดังสินค้าของ Buyee แยกกัน จะเกิดค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าในประเทศหลายครั้งเช่นกัน ในกรณีนี้ ค่าขนส่งสินค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า เราขอความกรุณาให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ล่วงหน้า

ยิ่งไปกว่านั้น ขึ้นอยู่กับร้านที่แตกต่างกัน หรือคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าและสินค้าอื่นๆอาจมาถึงโกดังสินค้าของ Buyee ในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น มันอาจใช้เวลามากขึ้นในการนำส่ง เราขอความกรุณาให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ล่วงหน้าเช่นกัน

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้