ค้นหาคำสำคัญ

ฉันจะใช้การชำระเงิน Alipay สำหรับการประมูลได้อย่างไร?

หากคุณใช้การชำระเงิน Alipay สำหรับการประมูล ขั้นตอนจะเป็นดังนี้


ในกรณีที่คุณเคยใช้การชำระเงิน Alipay กับ Buyee มาก่อน

①เลือกวิธีการชำระเงิน "Alipay" เมื่อคุณเสนอราคาสำเร็จ②หลังจากเสนอราคาสำเร็จให้คลิกปุ่มชำระเงินสำหรับสินค้รที่เกี่ยวข้อง จากรายการการชำระเงินอื่น ๆ③เลือกใช้ Alipay แล้วคลิกปุ่มชำระเงิน④ดำเนินขั้นตอนการชำระเงินต่อจากบัญชี Alipay ของคุณ⑤ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่คุณไม่เคยใช้การชำระเงิน Alipay กับ Buyee มาก่อน

①คลิกปุ่มยืนยันบัญชี Alipay ในหน้าสินค้า

* เมื่อคุณตรวจสอบบัญชีของคุณ เราอาจจะเรียกเก็บเงิน 5 เยน (ประมาณ 0.3-0.5 หยวน) เป็นเงินเยนของญี่ปุ่น แต่เราจะคืนค่าธรรมเนียมนี้ทันทีหลังจากการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์


②เข้าสู่ระบบบัญชี Alipay ของคุณ③หลังจากตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วให้เลือกวิธีการชำระเงิน "Alipay" เมื่อเสนอราคา④หลังจากเสนอราคาสำเร็จให้คลิกปุ่มชำระเงินสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องจากรายการการชำระเงินอื่น ๆ⑤เลือกใช้ Alipay แล้วคลิกปุ่มชำระเงิน⑥ดำเนินขั้นตอนการชำระเงินต่อจากบัญชี Alipay ของคุณ⑦การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้