ค้นหาคำสำคัญ

ถ้าสินค้าที่ฉันชนะการประมูลไม่มาที่โกดังสินค้าของ Buyee จะเกิดอะไรขี้น

ถ้าสินค้าไม่นำส่งที่โกดังสินค้าของ Buyee เพราะผู้ขายหรือเกิดอุบัติเหตุในการนำส่ง เราจะเริ่มสืบสวน โดยปกติการคืนเงินสามารถทำได้กับสินค้าที่ไม่มาถึงโกดังสินค้าของ Buyee ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดการประมูล (ยกเว้นของที่ได้สั่งไว้ล่วงหน้า) ถ้าเราไม่สามารถยืนยันการนำส่งไปยังคุณได้ คุณจะได้รับการคืนเงิน

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้