ค้นหาคำสำคัญ

มีสินค้าอะไรบ้างที่ Buyee ไม่สามารถซื้อให้ลูกค้าได้

ทางเราไม่สามารถให้บริการสั่งซื้อสินค้าต่อไปนี้ได้

■สิ่งของต้องห้ามที่ไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้
→คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามซึ่งเป็นรายการทั่วไปสำหรับทุกประเทศ
→คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามในแต่ละประเทศ

■สินค้าบริการ (บริการตัวแทน บริการแปรรูป บริการซ่อม ฯลฯ)

■ตัวถังรถยนต์และรถจักรยานยนต์

■อาหารที่มีระยะวันหมดอายุสั้นหรือต้องแช่เย็น

คุณอาจไม่สามารถขอใช้บริการสนับสนุนการซื้อสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้
หากสินค้าที่คุณกำลังมองหามีจำหน่ายบน Buyee และคุณต้องการตรวจสอบว่าคุณสามารถขอรับบริการสนับสนุนการสั่งซื้อได้หรือไม่ โปรดแจ้ง  ของหน้าสินค้าแล้ว
กรุณาติดต่อเราที่นี่

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้