ค้นหาคำสำคัญ

ถ้าฉันได้รับสินค้าในสภาพเสียหาย ฉันควรทำอย่างไร

[ถ้าคุุณสมัครแผนมาตรฐาน หรือแผนนำส่งที่มีประกัน เมื่อคุณสั่งซื้อ/เสนอราคา]

เมื่อ Buyee ได้ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ได้รับการชดเชย เราจะคืนเงินให้คุณ

กรุณาติดต่อ [support@buyee.jp] พร้อมแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ภายใน 14 วันจากวันที่รับพัสดุ

① รูปถ่ายพัสดุด้านนอก 2-3 รูป
② รูปถ่ายชัดเจนของสินค้าที่ได้รับความเสียหาย 2-3 รูป
③ เลขการประมูล หรือเลขคำสั่งซื้อ และเลขพัสดุ

■ตรวจสอบรายละเอียดของแผนที่นี้
■ตรวจสอบความคุ้มครองของแผนที่นี้。
■ตรวจสอบการชดเชยตามแผนที่นี้

[ถ้าคุณสมัครแผนตรวจสอบ หรือแผน Lite เมื่อคุณสั่งซื้อ/เสนอราคา]
เราขออภัยที่เราไม่สามารถยอมรับข้อติเตียนหรือคำร้องขอเงินคืนเมื่อคุณได้รับสินค้าที่เสียหาย

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้