ค้นหาคำสำคัญ

สามารถยกเลิกรายการที่สั่งซื้อผ่าน Buyee ได้หรือไม่

ตามกฎทั่วไปไม่สามารถยกเลิกรายการประมูลได้ สำหรับคำสั่งซื้ออื่น ๆ นอกเหนือจากการประมูล คุณสามารถยกเลิกได้โดยคลิกที่ข้อมูลคำสั่งซื้อบน หน้าของฉัน ของคุณก็ต่อเมื่อข้อมูลคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิกอยู่ในสถานะ [การยอมรับคำสั่งซื้อ] และ มีปุ่ม [ยกเลิกคำสั่งซื้อ] แสดงอยู่
อย่างไรก็ตามหากคุณใช้ฟังก์ชันการยกเลิกนี้คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก
โปรดทราบว่าหากมีการสั่งซื้อสินค้าหลายรายการพร้อมกันรวมเป็นคำสั่งซื้อเดียว คุณจะไม่สามารถยกเลิกเฉพาะสินค้าบางรายการ
นอกจากนี้โปรดทราบว่าหากสถานะของข้อมูลการสั่งซื้อของคุณเป็น [ซื้อแล้ว] จะไม่สามารถยกเลิกได้

คุณสามารถยื่นขอยกเลิกได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

<< วิธีการยกเลิก >>
Ⅰ. [หน้าของฉัน] → [ข้อมูลการช็อปปิ้ง] → [ประวัติการสั่งซื้อ]
ยืนยันว่าสถานะของคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกคือ [การยอมรับคำสั่งซื้อ] จากรายการ [ประวัติการสั่งซื้อ] และคลิกปุ่ม [ยกเลิกคำสั่งซื้อ] ที่ด้านล่างขวา
※หากข้อความ [ยกเลิกคำสั่งซื้อ] ไม่ปรากฏขึ้นแสดงว่า Buyee ได้เริ่มกระบวนการสั่งซื้อแล้วและไม่สามารถยอมรับการยกเลิกได้

Ⅱ. คลิก [ยกเลิกคำสั่งซื้อ] เพื่อแสดงข้อความต่อไป
จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ [เหตุผลในการยกเลิก] จากเมนูแบบเลื่อนลงยอมรับข้อควรระวังอื่น ๆ แล้วคลิก [ใช่]

ขั้นตอนการขอยกเลิกจะเสร็จสมบูรณ์โดยขั้นตอนนี้
เมื่อการยกเลิกเสร็จสมบูรณ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล
---------------------------------------------------

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถยอมรับการยกเลิกเมื่อเสนอราคาในการประมูล
สำหรับนโยบายการยกเลิกและข้อควรระวังอื่น ๆ โปรดดูข้อมูลในหน้าต่อไปนี้
→คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้