ค้นหาคำสำคัญ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสินค้าบางอย่างในคำสั่งซื้อของฉันหมดคลังสินค้า

ในกรณีที่สินค้าบางชิ้นในคำสั่งซื้อหมดคลังสินค้า;
ถ้าคุณเลือก [ซื้อเฉพาะสินค้าที่มีอยู่] เราจะซื้อสินค้ารายการที่เหลือตามคำสั่งของคุณ (รวมสินค้าที่สั่งซื้อก่อนล่วงหน้า และสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อเข้ามาที่คลังสินค้า) และเราจะคืนเงินค่าบริการสินค้า และค่าบริการของ Buyee สำหรับสินค้าที่หมด

ถ้าคุณเลือก [ยกเลิกคำสั่งซื้อ] เราจะยกเลิกการซื้อสินค้าทุกรายการในคำสั่งซื้อ และคืนเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องให้คุณ

นอกจากนี้ ถ้าสินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อหมดคลังสินค้าหลังจากที่เราได้ทำการซื้อเสร็จ เราจะคืนเงินค่าบริการสินค้า และค่าบริการของ Buyee สำหรับสินค้าที่หมด

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้