ค้นหาคำสำคัญ

ฉันสามารถซื้อสินค้าแล้วให้ห่อของขวัญได้หรือไม่

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้านี้ได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่คุณเลือก [แผนมาตรฐาน] หรือ [แผนการตรวจสอบ] เราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันการจัดกากับรพัสดุของคุณเมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้าของ Buyee

①เปิดพัสดุและทำการตรวจสอบ
※โดยทราบว่าเมื่อนำหีบห่อออกและเปิดพัสดุแล้ว เจ้าหน้าที่คลังสินค้าของเราอาจไม่สามารถห่อกลับเข้าไปเหมือนสภาพเดิมได้

②เปลี่ยนจากแผนมาตรฐานเป็นแผนประหยัด (Lite) โดยไม่ต้องเปิดหรือตรวจสอบสินค้า
※ทางเราจะคืนค่าธรรมเนียมแผนประกัน 500 เยนให้กับลูกค้า โปรดทราบว่าแผนประหยัด (Lite) จะไม่ครอบคลุมการรับประกันการจัดส่งหรือการตรวจสอบสินค้า

สินค้าที่คุณเลือกแผนประหยัด (Lite) โดยปกติจะไม่มีการตรวจสอบสินค้า แต่เราอาจตรวจสอบสินค้าบางรายการเพื่อดูว่ามีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆ
ดังนั้น แม้ว่าพัสดุของคุณจะถูกห่อเป็นของขวัญ เจ้าหน้าที่คลังสินค้าของเราอาจจำเป็นต้องเปิดพัสดุของคุณ

โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่อยู่ในสภาพห่อของขวัญได้เหมือนเดิม ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเข้าใจของคุณ

ข้ออธิบายนี้มีประโยชน์ไหม

ขอบคุณสำหรับขอชี้แนะติชมของคุณ เราจะนำไปเป็นข้ออ้างอิงต่อไป

ถ้าคุณไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาใน FAQ กรุณาติดต่อเราตามนี้